Kalendern nedan är uppdaterad 8:e april.

Observera att många tillfällen utgår och möjligheten till besök från andra loger är begränsad på grund av pågående pandemi.