Nya systemet

Basen för det nya systemet är ett standardsystem utvecklat av Multisoft, vilket anpassas för våra logers behov. Standardsystemet är väl beprövat och används av många medlemsorganisationer, bl.a. ordenssällskap.

Systemet anpassas, laddas med data från det befintliga kanslisystemet och testas nu för att kunna vara i drift redan den 10 december.

Vad händer med det gamla systemet och ”medlemssidorna”?

Dagens ”Personsökning”, som vi kan logga in till via www.parbricole.se och därefter ”Medlemsinloggning”, kommer tillfälligtvis att stängas den 10 december. Det nya systemet kommer sedan att öppnas i mitten av januari.

Nästa steg

När det nya kansli- och medlemssystemet öppnas i mitten av januari 2020 kommer man även att mötas av en ny neutral portal (startsida) för Par Bricole, varifrån man sedan kan länka sig till respektive loges egen webbsida. Ytterligare information och konkreta anvisningar skickas ut under januari.

20 januari

From idag kan du via länken i menyn nå vårt nya medlemssystem. Information om detta skickas ut via mail till samtliga medlemmar under denna vecka. Du kan även klicka på länken här: https://parbricole.softadmin.se