Den Bacchanaliska Musiken (DBM)

Den Bacchanaliska Musiken (DBM), är en av Det lysande Sällskapet Sundsvalls Par Bricoles betydelsefulla talanggrupper.

DBM består av ca 15 musikanter fördelade på träblås, mässing och komp. Flera medlemmar trakterar flera instrument varför vi har en mycket bred repertoar, alltifrån C M Bellman, (som var en betydande person i Par Bricole under sällskapets inledande skede och alltjämt är en centralfigur i Par Bricole), till ABBA.

Vi gör många inslag under kapitlen, både egna och ackompanjerande eller förstärkande. Särskilt stora insatser gör DBM vid Sällskapets Högtidsdag som kallas Barbarahögtid och vid Bellmandagen, som firas årligen (?) ute på Merlo slott i mitten av juni, då DBM bland annat går i spetsen för den ståtliga Jaktprocessionen. Övar gör DBM på söndagskvällar ett antal gånger före varje sammankomst inom sällskapet. För att få utbyte av deltagande i DBM bör man behärska notläsning och vara välbekant med sitt instrument. Kontakta Kjell Norberg för mera info om DBM, krnorberg@icloud.com, 0702-43 39 05.