Den Bacchanaliska Teatern (DBT)

Den Bacchanaliska Teatern (DBT) i Sundsvall har en diger repertoar av återkommande samt mer spontana inslag och leds av den alltid så förträffliga TeaterDirektören Daniel Hedberg.

Har man en gång befunnit sig i fullkomlig osäkerhet eller frivilligt/ofrivilligt bevistat någon av teaterns föreställningar får man en ny dimension på vad det går göra på en scen … och om det inte finns någon … även förutan scen. Det bästa är ändå att teatern har högkonjunktur och ständigt söker nya talanger, kontakta Daniel Hedberg på daxel74@hotmail.com eller 0702-58 69 01