Källarbröderna (Källaren De Tre Förgyllda Svinen, KDTFS)

I De tre förgyllda svinens källarvalv både börjas det och slutas, ibland före men oftast efter kapitel. Utöver en välförsedd bar med ypperlig service erbjudes även spontana sång- och dansinslag samt andra arrangemang såsom dryckesprovningar och rimstuga i juletid. Välkommen att kontakta källardirektören Magnus Borgsten för mer info, magnus.borgsten@aviseq.se, 0705-20 52 51

Klang och skål!