OIC (Ordens Informations Collegium)

OIC (Ordens Informations Collegium) inom Sundsvalls Par Bricole är knuten till kansligruppen och under uppbyggnad. OIC har till uppgift att möta behovet av gemensam information, att välja och förvalta lämpliga kanaler samt i dessa samla och sprida information om verksamheten inom orden – primärt till medlemmar men även vid behov till en törstande allmänhet.

Kommunikation kan ske via skriftliga/tryckta kanaler (e-post, medlemsbrev och tidningen Skvaderbladet), via muntliga kanaler (möten, telefon) samt genom digitala kanaler som webbsidor och sociala medier. Notera dock att Facebook-grupper som den utmärkta ”Sundsvalls Par-Bricole” är privata grupper och inte officiella kanaler för sällskapet. I alla grupper relaterade till Par Bricole på Facebook är varje medlem själv ansvarig för hantering och eventuell publicering av inlägg, bilder och kommentarer.

OIC arbetar på uppdrag av Det Styrande Guvernementet inom Sundsvalls Par Bricole. I OIC samlas bland annat webbredaktörer, webbmästare, fotografer, formgivare och skribenter. Ansvarig för verksamheten inom OIC är Ordens Informations Mästare (OIM) Ulf Karnell. Redaktör för Skvaderbladet är Leif Bolin och ansvarig utgivare Anders Segebo.

OIC kan även ge råd och stöttning utifrån kommunikationsbehov i den övriga verksamheten. Samarbete ska ske med de flesta talang- och övriga grupper inom Par Bricole och dessa ska även utse redaktörer för sitt innehåll på webben och i sociala medier. Utsedda redaktörer ska även representera sin grupp på möten med kanslibröderna och/eller vid särskilda OIC-möten.

Kontakta OIM Ulf Karnell om du vill vara med och bidra! ulfkarnell@gmail.com, 0708-66 22 36