Här finns anvisning (PDF) för inloggning till Medlemssystemet samt för anmälan till evenemang. Om du inte loggat in i Medlemssystemet tidigare, måste du göra det innan du kan göra din anmälan.

Om du har funderingar – kontakta Erik Valo, valoerik@outlook.com, 070-6517849 (angående evenemang, ändringar, avanmälan), eller Arne Backlund, arne.backlund@telia.com, 070-6464000, (vid inloggningsproblem).

Anvisning för anmälan till evenemang (PDF): Anvisning_anmalan_evenemang