Sundsvalls Par Bricole i korthet

Det Bacchanaliska ljuset upptändes i Sundsvall 1985 som den sjätte dotterlogen i Sverige och den enda som tillkommit under 1900-talet.

Par Bricole är ett lekfullt och lätt galet ordenssällskap som har sitt ursprung i det sena 1700-talet. Som en travesti på tidens ordensväsende bildade några glada herrar 1779 ett sällskap som hade munterhet, improviserade tal, samtidssatir, sång och musik som ledstjärna. Olof Kexél, Carl Israel Hallman och Carl Michael Bellman älskade att parodiera tidens händelser i vassa men kärleksfulla ordalag och började träffas för att framföra sina alster.

Man bildade ett ordenssällskap och drog med Gustav III:s bror hertig Carl och skaffade sig hovets beskydd, något som var viktigt för att inte råka illa ut under enväldets tid. Verksamheten fick samma form som frimureriet och andra ordnar men man stuvade om rejält i begrepp och ritualer och satte munterheten främst.

Sällskapets syfte är sen begynnelsen formulerat på följande vis

”Inbördes Wänskap, Aktning och Förtroende äro detta Sällskaps hufvudsaklige föremål. At under muntra och anständige tidsfördrif lindra lifvets besvärligheter och torftige medMenniskors nöd, Dess gladaste skyldigheter, samt nedrige och lastfulle nöijens hämmande, Dess ifrigaste bemödande”.

Glada infall, improvisationer och upptåg har alltid varit Sällskapets kärna, eller som det heter i andra paragrafen:

”Namnet Par Bricole gifver tillkänna att oförmodade tillfälligheter ofta kunna mera, både gagna och förnöija än de konstigaste och dyrbaraste inrättningar”.

Vad betyder Par Bricole?

Franska var det sena 1700-talets språk och Par Bricole betyder någonting i stil med ”av en slump eller tillfällighet” och det var kanske också av en tillfällighet Sällskapet bildades. En satirisk föregångare sägs ha varit Sällskapet av de Tvenne Förgyllda Svinen som nog syftade på två festkamrater som såg ädla ut men inte alltid uppträdde så vackert. Ett inträdeskrav i denna fiktiva orden var att man skulle ha återfunnits i rännstenen minst två gånger.

I 1700-talets ymniga dryckeskultur blev dock såväl ordning som måttlighet i nyttjandet av Bacchi safter viktigt för Par Bricole och är det än idag. Sällskapet har inga religiösa eller politiska syften, tvärtom hör partipolitiska diskussioner inte hemma hos oss, men visst kan satiriska inslag drabba händelser i tiden. I enlighet med vår tradition sen 1700-talet är Konungen Par Bricoles högste beskyddare och detta uppmärksammar vi med skål och kungssång vid våra kalas.

Vår Moderloge finns i Stockholm och Par Bricole är dessutom etablerat i Göteborg, Malmö, Jönköping, Borås och Vänersborg. Sundsvalls Par Bricole var den yngsta logen, instiftad 1985, ända fram till 2017 då Örebro kom till. Men vi är fortsatt mest ungdomliga känner vi och den enda logen som etablerades under 1900-talet.

Vad gör Par Bricole?

Verksamheten går helt enkelt ut på att ”Under muntra och anständiga tidsfördrif lindra lifvets besvärligheter” och föra Sällskapets 1700-talstraditioner vidare. Sällskapet erbjuder en alltid varm och välkomnande tillflykt undan vardagens jäkt och stress. I en tidlös anda möts vi leklystna grabbar ur olika generationer, som det varit sen 1700-talet, spelar upp spektakel, sjunger och musicerar, talar och hittar på hyss och applåderar välvilligt alla talangfulla försök. Många av oss har nog upplevt våra absolut mest galna och roliga stunder just i Par Bricole.

Gradgivning är grunden

Par Bricole har som de flesta ordenssällskap en trappa av sammanlagt elva grader där vi successivt lyfter upp våra Bröder och ger nya insikter i vårt sällskaps underfundigheter och traditioner. Det sker i kapitel, sammankomster, i olika grader. De fyra första graderna kallas arbetsgrader och under året har vi normalt en träff i varje grad. Tillsammans med guvernörs- och riddaregraderna blir det kring tio sammankomster årligen för dem som har höga grader.

Efter våra kapitel med reception i graden för dem som står i tur att höjas upp ett snäpp, så håller vi Måltidskalas med mat och fluidum.

Arbetet sker i vingården

Arbetet i Sällskapet sägs äga rum i vingården, i praktiken jobbar vi med att göra våra kapitel så upplevelserika som möjligt. Till detta krävs allehanda talanger som står för sång, musik, finurliga anordningar, mat och dryck, tal och överraskande påhitt och ett antal ämbetsmän som håller ihop det hela, så att vi förvaltar våra anfäders arv på bästa sätt. Som medlem i PB får man möjlighet att utveckla sina talanger i de olika talanggrupperna som träffas separat för träning och förberedelser. Se Talanggrupper och Övriga grupper

Frack med mycket guld

Vi är i Sällskapet Par Bricole mycket svaga för vackra prydnader och gyllene framtoning, som en kontrast till det grå vardagslivet. Därför klär vi upp oss i frack och hänger på oss de medaljer vi fått för lång och trogen tjänst, stiliga tal eller för att vi gjort tavlor eller varit ute och cyklat. Efter några år kan man höra om en Bricolist är ute i sin frack, då hörs nämligen ett svagt klirrande förutom att hans anlete är glatt och förväntansfullt. Varje grad har särskilda band, så den som träder in i Sällskapet får mycket att hålla reda på och brukar bländas av all prakt.

Våra damer är med ibland

Även om vi är ett herrsällskap så har vi några begivenheter tillsammans med våra kärälskeliga damer och dessa tillfällen längtar vi alltid efter. En stor och stilig fest med frack och lång klänning har vi åtminstone vartannat år i samband med att vi firar vår moster Barbaras minne med tal och punschceremoni när det är som mörkast ute och som ljusast i våra sinnen.

Ett tillfälle när hela familjen och vänner och bekanta är välkomna är vår Bellmandag i mitten av juni ute i gröngräset i Merlo Slottspark. Då framför vi ett och annat påhitt, marscherar i jaktprocession och nedskjuter bröd, vin och beckasin som sedan intas vid en glad picknick som vore det med Ulla Winblad i Hagaparken eller på Djurgården.

Om detta låter lockande är du förmodligen en Bacchi Riddersman som är välkommen in i vårt Sällskap. Är du sur och trumpen, såna som vi kallar Kalmucker, då är inte Par Bricole något för dig. En förutsättning för att komma med oss är att två Bricolister står som Faddrar och går i god för att du är en glad och hedersam person och stöttar dig när sinnesrörelserna över vad som pågår i våra hemliga kapitel blir för svår för dig.