Ansökan om inträde i Det Lysande Sällskapet Sundsvalls Par Bricole

Om min Broder önskar föreslå en ännu i mörkret vandrande riddersman är detta den blankett som ska användas. Här finns även nödvändig fadderinformation och vägledning.

Medlemsansökan Sundsvalls PB 2023

Vid eventuell fråga – kontakta de styrande på sundsvall@parbricole.se