KansliBröderna (KB)

Kansligruppen är ett tjog bröder med olika administrativa ansvarsområden. I skaran finns bland annat skattmästare, Ofogar (ordensfotografer) och Skvaderbladets redaktör men också OPB (OrdensPrydnadsBevarare), IT- och webbkunniga, OIM liksom Protonotarier och annat löst folk.

Kontakta gärna Styrande Kanslern Lars Johansson om du vill vara med och bidra! lasse.m.johansson@hotmail.com, 0703-12 82 50