Den Bacchanaliska Kören (DBK)

Den Bacchanaliska Kören (DBK) är en talanggrupp inom Sällskapet Par Bricole. Kören i dotterlogen Sundsvall grundades i samband med dotterlogens instiftande år 1985. Kören består för närvarande av ca 30 mer eller mindre aktiva medlemmar – det vill säga mansröster av första- och andratenorer samt första- och andrabasar.

Kören leds av Koralintendenterna Lars Lind och Stefan Groth, med enstaka inhopp av koralintendenten emeritus Heinz Eckert. Körens främsta uppgift är att sjunga vid Par Bricoles sammankomster sex gånger per år, samt vid den årliga (?) Bellmandagen i Merlo Slottspark.

Inom Kören råder en gemytlig stämning och våra framträdanden röner alltid stor uppskattning. Körens övningar äger normalt sett rum några söndagkvällar under månaderna februari till april och september till november. Välkommen att sjunga med oss, kontakta Lars Lind, lars_lind@outlook.com, 0703-02 74 51.

Då det råder viss bild-brist på hela den magnifika kören kompletterar vi med en bild på koralintendenten Lars Lind, som vid foto-tillfället dock hade paus från själva körledandet och snarare blickade längtansfullt efter det fradgande vinet …