Provideurerna (PROV)

Providörerna är enligt Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) bland annat ”personer med uppgift att sörja för förplägnaden och arrangemangen vid sammankomsterna”. De ser helt enkelt till att alla har det bra, att det placeras, planeras, provianteras och serveras god mat och tillhörande dryck – så att alla bröder kan njuta och smörja kråset!

Om du vill veta mer eller engagera dig, kontakta Patrik Callhammar, patrik.callhammar@gmail.com, 0702-35 97 73 eller Erik Valo, valoerik@outlook.com, 0706-51 78 49