Om min Broder haft privata utlägg för Sällskapets räkning har min Broder såväl möjlighet som rätt att få ersättning för detta genom att skriva ut PB Rekvisitionsblanketten, fylla i med efterfrågade uppgifter och framför allt bifoga kvitton som styrker utlägget. Lägg blankett och kvitton i ett kuvert som adresseras till vår Ordens BokHållare (OBH) Michael Sjöö på adressen som framgår av blanketten. Inga kvitton, ingen ersättning.

Vid eventuell fråga – kontakta Styrande Kanslern Lars Johansson på sundsvall@parbricole.se.